_ _

sâmbătă, 1 iunie 2013

Organizatii Secrete...continuare(10)

Pregătirea celui de al doilea război mondial

În 6 februarie 1929, Montague Norman, preşedintele băncii engleze, a plecat la Washington pentru a purta convorbiri cu ministrul de finanţe american, Andrew Mellon. Consecinţa a fost ridicarea imediată de către Federal Reserve a dobânzii oficiale.
La 9 martie 1929, Paul Warburg scria în Financial Chronicles: "dacă speculaţiilor nelimitate li se dă posibilitatea de a se extinde, atunci falimentul este sigur". Cei iniţiaţi s-au retras de la bursă şi au cumpărat aur şi argint.
În toamna anului 1929 a sosit momentul când bancherii internaţionali au apăsat pe buton. Agenţii lor au pregătit propaganda acţiunilor la bursă, tranzacţiile au fost enorme, după care a urmat ruina financiară. Ea a aruncat America în depresiune şi în scurt timp, în toată lumea s-a instalat stagnarea şi somajul.
Iluminaţii au putut cumpăra pe nimic firme şi terenuri şi au avut posibilitatea de a influenţa guvernul american. CFR a început să atragă în sfera lui de influenţă oameni importanţi din lumea afacerilor guvernului, presei şi armatei.
Germania, în adânca depresiune economică, rămăsese în urmă cu plăţile stipulate în tratatul de la Versailles şi ceruse un moratoriu. Acesta a fost respins de aliaţi: ca urmare Franţa a ocupat regiunea Ruhr. Muncitorii însă au declanşat greva generală şi ocupanţii şi-au dat seama de eşecul acestei acţiuni.
După ce Germania a acceptat planul Dawes (conceput de Morgan), trupele străine au părăsit regiunea Ruhr.
Germaniei i s-au acordat credite de 800 de milioane de dolari. A urmat planul Young (Owen Young - un agent al lui Morgan), apoi înfiinţarea Băncii internaţionale de plăţi în Elveţia.
Sistemul Dawes, Young şi Banca internaţională de plăţi au fost toate înfiinţate cu scopul de a realiza profituri. Este un sistem machiavelic: pe de o parte bancherii împrumută bani celor aflaţi în război, pentru ca, pe de altă parte, tot ei să le dea credite, cu care să-şi plătească datoriile de război.


Sumele enorme date de capitalul american sub formă de credite, au folosit pentru a pune pe picioare maşinăria de război a lui Hitler. Sectorul economic american, ce avea o mare influenţă, a cunoscut natura nazismului; cu toate acestea, l-a susţinut masiv în toate domeniile unde a fost posibil, conştient fiind că la sfârşit va avea loc un război în care va intra şi America. Acest lucru este astăzi dovedit. Au fost publicate şi stau la dispoziţia tuturor celor ce vor să se informeze, toate protocoalele şi rapoartele "Hearings" ale comisiilor congreselor guvernului american şi Camerei reprezentanţilor între 1928-1946. Unele dintre acestea sunt: "House Subcommittee to Investigate Nazi Propaganda 1934", "House Temporary National Economic Committee 1941", "Senate Subcommittee on War Mobilization 1946".
Istoricul Edward Griffin demască anii dinaintea celui de al doilea război mondial, când s-a format un Cartel internaţional cu centrul principal in Germania, care controla întreaga industrie chimică şi farmaceutică din lume, cu filiale în 93 de ţări, cu numele de I.G. Farben.
Acest Cartel este unic în istorie. Rockefeller a vândut 546.000 acţiuni ale Standard Oil către I.G. Farben. Doi ani mai târziu, I.G. Farben a semnat un contract cu Alcoa Aluminium.
Acest Cartel a fost controlat de Rotschild şi prin el s-au dat sume imense şi SS-ului. În consiliul de conducere al Cartelului I.G. Farben se aflau Max şi Paul Warburg (Federal Reserve), C.E. Mitchell (Federal Reserve) şi H.A. Metz (Bank of Manhattan).
Herman Schimitz, preşedintele Cartelului, a fost în acelaşi timp în consiliul de conducere al Deutsche Bank şi al Băncii internaţionale de plăţi din Elveţia. Averell şi fratele său, Roland Harriman, au finanţat SS-ul prin Union Bank, asociată cu Thyssen.
Din opt directori ai acestei alianţe Thyssen-Harriman, patru erau din organizaţia "Skull & Bones" şi doi naţional-socialişti. Harriman a finanţat în acelaşi timp pe sovietici şi pe nazişti prin Brown Bros Harriman Bank. În consiliul acestei bănci era Prescott Bush, tatăl lui George Bush senior.
Până în 1936 au fost peste 100 firme americane angajate în economia hitleristă. Convenţia


acestora a fost să nu se ia nici un venit din Germania, toţi banii să fie creditaţi lui Hitler.
Abia după atacul japonezilor la Pearl Harbor firmele americane au încasat aceste venituri.
După cum se vede, totul a fost plănuit până în cele mai mici amănunte. Ele însă au fost cunoscute numai Iluminaţilor.
Deşi s-au scris sute de cărţi despre tragedia celui de al doilea război mondial, foarte puţini oameni cunosc adevăratele motive ale acestui război, cel mai costisitor dintre toate. Istoria, aşa cum este scrisă în cărţile oficiale de istorie din SUA, Germania, Anglia sau Japonia, are foarte puţină asemănare cu realitatea, cu adevăratele motive şi scopuri ale acestui război.
Mass-media, creatoare de imagini cu pensula, în numele informaţiei şi al educaţiei, a realizat întreaga operă de a arunca nisip în ochii opiniei publice şi poartă răspunderea pentru nivelul ei de gândire atât de scăzut, încât poate fi caracterizat ca o "încâlceală lipsită de capacitatea de reacţie".
Încet şi sigur, însă, adevărul iese la iveală. Ceea ce avem la îndemână sunt date istorice, însă numele celor care trag sforile nu sunt pomenite nicăieri.
Conform pactului Hitler-Stalin, urma ca Polonia să fie împărţită în două, fapt împlinit de Hitler în septembrie 1939.


După tratatul semnat cu douăzeci de ani în urmă (clauze în spiritul Iluminaţilor), Anglia şi Franţa erau obligate să intre în conflict de partea Poloniei.
Chamberlain, socotit un laş, a fost înlocuit cu masonul şi ex-sionistul Churchill. Acesta a început jocul, dispunând bombardarea Germaniei. Hitler nu a fost pregătit pentru un război cu Anglia, de aceea a căutat cu orice preţ să-l oprească. În 1933, într-o cuvântare, Hitler a asigurat Anglia că, dacă aceasta va fi ameninţată de comunism, el este gata să o apere.
În mai 1940, germanii au permis englezilor să-şi retragă 335.000 de soldati din Dunkerque. Hess a sosit în Anglia cu scopul de a face pace între aceste două naţiuni. Dar, alianţa Churchill-Baruch a fost mai puternică.
Baruch l-a convins pe Churchill să înfiinţeze statul Israel. Churchill a dat ordin pe 23 mai 1939 ministrului coloniilor, lordului Lloyd, să retragă trupele engleze din Palestina şi să permită evreilor să se organizeze militar pentru propria apărare.Adolf Schicklgruber şi Organizaţia Thule

Ca să aducem puţină lumină în istoria celui de al treilea Reich, precum şi în rolul lui Adolf Hitler, trebuie să pornim mai dinainte. Se vorbeşte mereu de doctrina rasială, de nimicirea evreilor, de criminalul Hitler, însă nicăieri nu se pomeneşte cum şi-a format ideologia sa, cine l-a pus în poziţia pe care a avut-o şi cine l-a finanţat.
Cărţile ce conţin asemenea informaţii sunt imediat interzise sau îndepărtate.
În 1890, personalităţi proeminente din Anglia au format "Ordinul ermetic al amurgului de aur" (The Hermetic Order of the Golden Dawn). Membrii erau masoni din loja Rosacruce ca: Florence Farr, laureatul Nobel pentru literatură - B.Yeats, autorul cărţii Dracula - Bram Stoker, Gustav Meyerink, autor cunoscut, Allister Crowley, cel mai cunoscut magician al secolului şi alţii.
Această organizaţie se ocupa cu magia şi cu ştiinţa esoterică.
O ramură a acestei organizaţii s-a format în Germania în 1917. Rudolf von Sebottendorf a venit în 1917 din Turcia (unde a fost recrutat de masoni) şi, împreună cu alţi patru membri, printre care preotul Gernot, s-au întâlnit la Viena, unde s-au hotărât să cerceteze misterul Templierilor.
Din anul 1307, Templierii transmit din tată în fiu secrete legate de învăţătura lui Cristos şi intrarea noastră în mileniul Vărsătorului. Pater Gernot le-a explicat că trecerea din mileniul Peştelui în cel al Vărsătorului stă în legătură cu rotirea Soarelui.
Aşa cum Luna înconjoară Soarele în 12 luni, tot aşa şi Soarele înconjoară "Soarele negru" (un soare central) în 12 perioade. O asemenea perioadă cosmică numără 2155 de ani care fac "anul cosmic" cam de 25.860 de ani.
După spusele Templierilor, pe noi ne aşteaptă la schimbarea de mileniu un sfârşit de an cosmic şi începutul altui an cosmic. După 25.860 de ani se termină anul cosmic al Peştelui, care este caracterizat prin radiaţii slabe ale Pământului.
În anul cosmic cu care începe epoca Vărsătorului, Pământul are radiaţii mai puternice. Totodată, când are loc această schimbare, au loc şi perturbări religioase, politice, sociale şi chiar geologice.
După prezicerile Templierilor, anii cu date importante sunt 1934, 1962 (când încep radiaţii puternice), 1990. Important este pentru ei pasajul din Noul Testament unde Cristos spune evreilor: "Împărăţia lui Dumnezeu vi se va lua şi se va da altui popor care va aduce fructele aşteptate" (Matei 21, 43, Noul Testament).
Acest ordin a convins că poporul despre care este vorba este poporul german. După Vechiul Testament, Yahwe este Dumnezeul răului, este satana (Moses scrie: "Ani ha El Schaddai" El Schaddai = Satana, Moses 17, 1).
Cu asemenea informaţii, pentru templieri poziţiile erau clare: Dumnezeul din Vechiul Tesament este rău, distrugător, cei ce cred în el (evreii) distrug lumea, natura şi pe oameni. Templierii erau convinşi şi de textul Evangheliei lui Ioan, capitolul 8, 30-45, în care Cristos spune evreilor:
"Voi spuneţi că Abraham este tatăl vostru. Dacă voi spuneţi că sunteţi copiii lui Abraham, atunci trebuie să împliniţi faptele lui. Dar voi încercaţi să mă ucideţi pe mine, care v-am adus adevărul de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este tatăl vostru, voi ar trebui să mă iubiţi, eu sunt trimisul lui Dumnezeu. De ce nu vreţi să înţelegeţi vorbele mele? De ce nu vreţi să le auziţi? Voi aveţi ca tată pe diavol şi faceţi ce vrea el! El este un ucigaş şi nu are de partea lui dreptatea. El este tatăl mincinoşilor şi voi vorbiţi limba lui."
Grupul din jurul lui Sebottendorf a format în 1918 la Bad Aibling "Organizaţia Thule". În octombrie 1918, un anume Adolf Schicklgruber (Hitler era numele de fată al mamei lui), se face remarcat prin talentul lui oratoric. Ocultist şi esoteric, aderă la această organizaţie, care întemeiază DAP (grupul de activitate german), din care mai târziu se nasc NSDAP şi SS. Aceştia sunt cei din loja "Soarelui negru" (schwarze Sonne).


Membrii organizaţiei Thule (Thule este un oraş, aşa spune legenda, în nordul Europei, populat de rasa ariană şi scufundat o dată cu Atlantis), pe lângă practicile luate de la "Golden Dawn" se ocupau cu yoga, Tantra, magia, ocultismul, ştiinţele Templierilor, astrologia.
Foarte pronunţată era ştiinţa ariană, în mod special combaterea evreilor. Emblema lor era svastica şi salutul lor era ridicarea mâinii drepte. Teoria şi practica celui de al treilea Reich era bazată pe principiile organizaţiei Thule.
Membrii cei mai importanţi ai organizaţiei Thule au fost: R. von Sebottendorf, Guido von List, Adolf Hitler, Rudolf Hess, H. Göring, Alfred Rosemberg, Hans Frank, prof.dr. Hanshofer, Theo Morell, Rudolf Steiner, Contesa Westrop şi Treibisch Lincoln. Treibisch Lincoln, evreu ocultist, amic al lui Hitler, i-a dat acestuia 100.000 mărci în anul 1920, cu care Hitler a devenit proprietarul ziarului "Observatorul popular".
Organizaţia Thule mai credea că pământul este gol în interior (ceea ce cred şi tibetanii lui Dalai Dama), iar aici se află o permanentă lumină a unui Soare: intrările în interiorul lui erau prin Polul Nord şi Polul Sud. În timpul celui de al doilea război mondial s-au făcut două expediţii la poli pentru cercetări. Această lumină a unui Soare interior dă naştere Aurorei Boreale, apa gheţarilor este apă dulce şi vântul de la 76° latitudine este un vânt cald, de aceea păsările zboară spre nord peste gheţari şi, la topirea gheţarilor, iese la iveală polen de flori. Membrii Thulei luau aceste mituri în serios: ideologia guvernanţilor celui de al treilea Reich cu tema El-Schaddai, persecuţia evreilor, proorocirea lui Isaia, secretul Templierilor care, se pare, aveau mintea tulburată.
Medicul personal al lui Hitler, Theodor Morell, scrie că încă de la vârsta de 20 ani acesta a fost înclinat spre misticism şi că lua droguri. Împreună cu librarul Pretoche din Viena, Hitler lua stupefiante "Peyotl", pentru ca prin halucinaţii să poată pătrunde misterele. Morell spune că în ultimii şase ani ai vieţii lui, a luat stupefiante şi calmante.
După nereuşita lovitură de stat din München în 1924, Rudolf Hess s-a ocupat de instrucţia politică a lui Hitler. Haushofer, cel mai de seamă magician de pe vremea aceea, l-a iniţiat în ocultism.
Haushofer a avut o viziune: Hess păşind în sălile castelelor englezeşti şi căutând să facă pace între Anglia şi Germania. De aici zborul lui Hess în Anglia.
Hess s-a ocupat şi de textul manuscrisului cărţii "Mein Kampf", pe care l-a redactat la maşina de scris. Se spune că Hitler a fost şi membru al lojii "Centuria de aur", o lojă de gradul 99.
Pe glob există 99 de loji de acest fel. Fiecare lojă are ca şef un demon: aceştia sunt foarte periculoşi şi în strânsă legătură cu magia neagră a tibetanilor. Numai astfel se poate explica discursul lui Hitler din 30 ianuarie 1945: "În această luptă nu va ieşi biruitoare Asia, ci Europa. În fruntea ei va sta naţiunea care de 1500 de ani a ridicat Europa mai presus de Orient, naţiunea germană, marele nostru Reich!"


Cu privire la dispariţia lui Hitler, faptele sunt neclare. Miguel Serranos, ambasadorul Republicii Chile la Viena, povesteste că loja a 99-a l-a ajutat pe Hitler să fugă în America Latină. În martie 1979 unele ziare au scris că s-a găsit avionul său personal în America de Sud. Inginerul austriac de aviaţie Joseph Greiner a publicat în Elveţia în 1945 o carte, unde afirmă că l-a văzut personal pe Hitler îmbarcându-se într-un avion la Berlin Tempelhoff la ora 2 după amiază, pe 30 aprilie 1945.
Organizaţia Thule şi SS-ul au conlucrat intens cu o colonie tibetană din Berlin. Se cunoaşte faptul că Hitler avea contact cu un călugăr tibetan care purta mănuşi verzi şi spunea că are cheile tunelului Arianei (tunel ce duce prin Himalaia spre interiorul Pământului).

Pe 25 aprilie 1945, când ruşii au intrat în Berlin, într-o cazemată au fost găsiţi şase tibetani morţi, aşezaţi în cerc, în mijloc aflându-se un tibetan cu mănuşi verzi. Se pare că a fost o sinucidere colectivă. Pe 2 mai 1945, ruşii au descoperit în Berlin peste o mie de soldaţi tibetani morţi, care au luptat de partea germanilor.


VA URMA...

2 comentarii:

 1. SEMAS ACADEMY TÜRKIYE subelerinin kurulum ücretleri, isten saglayacaginiz kazanca göre çok düsüktür. Il Temsilciligi ve Sube almak için bölgenizde merkezi lokasyon üzerinde tutacaginiz isyerinin, Semas Academy Türkiye sözlesmesinde belirtilen sartlara uygunlugu yeterlidir.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Deftere bile konu ile ilgili olmayan Yorumu cevap verecektir.
   Ne sözleşme hakkında konuşmak ve özellikle ne olur.
   Eğer biliyorsanız iyi demek, ama ben detay istiyorum.:-)
   Saygı efendim ile.

   Ștergere

Va rog, fiti atenti la cuvintele pe care urmeaza sa le scrieti.Bunul simt este cel care trebuie sa primeze si sunt sigur ca asa veti face.Multumesc...:-)
Please pay attention to the words that is going to write here.Common sense is the one that should be a priority and I`m sure you will.Thank you...:-)